Polacy ratujący Żydów

Cykl audycji Radia Kielce - każda niedziela, godz. 17.10

Przedstawiamy Państwu historie rodzin z województwa świętokrzyskiego, które podczas II wojny światowej z narażeniem życia pomagały swoim żydowskim sąsiadom i przyjaciołom. Instytut Yad Vashem przyznał medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” ok. 280 mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, zaangażowanym w pomoc Żydom. To jednak niewielka część wszystkich osób, które udzielały pomocy.

Każda przedstawiana przez nas historia jest opatrzona komentarzem historyków: Ewy Kołomańskiej z Muzeum Wsi Kieleckiej i dra Tomasza Domańskiego z Delegatury IPN w Kielcach.

Odcinki