Polacy ratujący Żydów

CYKL AUDYCJI RADIA KIELCE

„Polacy ratujący Żydów” to audycja poświęcona lokalnym bohaterom, którzy pomagali innym z narażeniem życia własnego i swoich rodzin. W cyklu audycji przedstawiliśmy Państwu 40 historii rodzin, które podczas II wojny światowej mieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego i udzielały pomocy Żydom. To niewielki procent wszystkich zaangażowanych w pomoc. Instytut Yad Vashem przyznał medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” około 280 mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, którzy pomagali Żydom.

Każda przedstawiona przez nas historia w cyklu „Polacy ratujący Żydów” została opatrzona komentarzem historyków: Ewy Kołomańskiej z Muzeum Wsi Kieleckiej i doktora Tomasza Domańskiego z Delegatury IPN w Kielcach. Audycje powstały, m.in., dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Odcinki